Online překladatelská agentura s certifikátem ISO

ISO 17100 je certifikát ISO pro odvětví překladatelských služeb. Tato norma nahrazuje normu EN-15038, která byla prvním pokusem o zavedení normy kvality v do té doby neregulovaném odvětví překladatelství. Globalizace a velký příliv imigrantů do západní Evropy vyvolaly naléhavou potřebu překladů, což vedlo k náhlému zvýšení potřeby překladatelů a překladatelských agentur. Rychlá expanze je zřídka slučitelná s udržením kvality, což platí i pro odvětví překladatelských služeb. Vyvstala potřeba certifikace nejen pro správu a administrativu, ale i pro kvalitu překladů, a tak v roce 2015 vznikla norma ISO 17100. Agentura The Native Translator byla sedmou překladatelskou agenturou v Evropě, která získala certifikát podle nové normy. Mnoho překladatelských agentur se bohužel, možná kvůli požadavkům nebo nákladům s tím spojeným, rozhodlo certifikát nezískat. Některé uvádějí, že „splňují požadavky normy“, případně že „jsou registrované", což samozřejmě není totéž, jako být držitelem certifikátu.

Jaké jsou požadavky na překladatelskou agenturu certifikovanou podle normy ISO 17100?

Norma ISO 17100 v mnoha ohledech navazuje na známější normu ISO 9000. Zatímco norma ISO 9000 je obecnější, norma ISO 17100 je velmi konkrétní, pokud jde o požadavky na proces realizace překladů. Zahrnuje vše od výběru překladatele pro konkrétní zakázku a jeho obecnější kvalifikace až po požadavky na korektury a revize.

Překladatelská agentura s certifikátem ISO 14001 – zárukou dodržování zásad ochrany životního prostředí

The Native Translator je překladatelská agentura, která se chová velmi ohleduplně k životnímu prostředí, je plně CO2neutrální a splňuje požadavky ekologické normy ISO 14001. Jak bylo uvedeno výše, je rozdíl mezi dodržováním normy a certifikací. A doufáme, že již brzy budeme moci oznámit, že nejen dodržujeme požadavky normy ISO 14001, ale také jsme podle této ekologické normy certifikováni.

ISO 27000 – chráníme vaše data a důvěrnost údajů a informací

Švédská bezpečnostní služba ve své poslední výroční zprávě uvádí několik příkladů, jak se zvýšila hrozba namířená proti společnostem. Zahrnuje míru ohrožení i zvýšené požadavky úřadů v podobě dodržování Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) apod. což je důvodem k revizi způsobu nakládání s důvěrnými údaji a informacemi. V agentuře The Native Translator splňujeme požadavky normy ISO 27000, což je certifikace, která zaručuje, že s vašimi údaji nakládáme oprávněně.

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>