Jako překladatelská agentura s certifikátem ISO 17100 poskytujeme záruku kvality na všechny naše překlady.

Co znamená kvalita?

Kvalita je definována jako: „Norma něčeho poměřovaná s jinými věcmi podobného druhu; stupeň dokonalosti něčeho.“ Hodnota je do jisté míry subjektivní a často individuální, stejně jako kvalita překladu. Nejdříve musíme definovat kvalitu, abychom mohli určit, co znamená, že překlad je kvalitní.

K tomu slouží pojmy jako cílová skupina, terminologie, sémantika, syntax, styl atd. Stručně řečeno: to, co může být pro někoho vynikající text, může být pro jiného nekvalitní, pokud není přizpůsoben správnému publiku. Je nesmírně důležité přizpůsobit terminologii cílovému publiku, a proto je nanejvýš důležité, abyste nám sdělili, pro koho máme překlad přizpůsobit, aby odpovídal požadované úrovni slovní zásoby. „Se sedláky mluví po sedlácku, se vzdělanci mluví latinsky," napsal básník Erik Axel Karlfeldt.

Správný překladatel pro váš projekt

Všichni naši překladatelé mají přinejmenším vysokoškolské vzdělání, mnozí také doktorát (titul Ph.D.). Díky tomu disponují vynikajícími znalostmi lingvistiky, odbornými znalostmi a jejich všeobecné vzdělání je na velmi vysoké úrovni. To je předpokladem pro překládání v nejvyšší možné kvalitě. Překladatel proto musí být vybrán s ohledem na vhodnost, pokud jde o styl i terminologii, aby konečný výsledek vyhovoval těm, kteří jej nakonec budou číst, aby nebyl ani příliš složitý, ani příliš jednoduchý.

Správný překladatel pro každé téma

Všechny překladatele vybíráme s maximální pečlivostí, tj. vždy volíme překladatele, který má vynikající znalost výchozího jazyka a je rodilým mluvčím cílového jazyka. Navíc se musí specializovat na váš konkrétní obor: bez ohledu na to, zda se jedná o právo/patenty, medicínu, finance, marketing/PR, IT/technologie/techniku, nebo cestovní ruch.

Když říkáme, že využíváme překladatele, kteří se specializují na určitý obor, myslíme tím, že mají buď odborné vzdělání jako překladatelé v daném oboru, nebo mají v tomto oboru profesní zkušenosti. Zjednodušeně řečeno: překladatel disponuje potřebnými dovednostmi, aby mohl odevzdat profesionální překlad, který ve všech ohledech splňuje mimořádně vysoké požadavky, a to jak po jazykové, tak po terminologické stránce.

Co znamená kvalitní překlad?

Překlad musí být odrazem významu i tónu původního textu – měl by působit jako jeho odraz v novém jazyce. Je nesporně náročné přenést do nového jazyka kromě obsahu i „pocit“ z dokumentu. To dokážou pouze ti, pro které je cílový jazyk rodným jazykem a kteří mají vynikající znalost výchozího jazyka a tématu.

Jako překladatelská agentura s certifikátem ISO 17100 dáváme záruku, že dodáme překlady nejvyšší kvality. Vaše spokojenost je pro nás nanejvýš důležitá. Pokud z jakéhokoli důvodu nebudete s překladem spokojeni, přeložíme váš text znovu od začátku. Přesto je vhodné zdůraznit, že žádný překlad nemůže být lepší než originální text.

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>