Ověřený překlad

Ověřené překlady do 30 jazyků, často s termínem dodání do 24 hodin.

Realizujeme ověřené překlady, které jsou uznávány úřady, bankami a univerzitami na celém světě!

Zde si můžete objednat ověřený překlad textu nebo dokumentu vyhotovený překladatelem, který získal oprávnění od úřadu nebo organizace v zemi, v níž má být překlad použit.

Ověřený překlad můžete objednat online

Nahrajte svůj dokument přímo na náš překladatelský portál a do minuty obdržíte přímou odpověď s informacemi o ceně a předpokládaném termínu dodání. Realizujeme ověřené překlady všech typů dokumentů, např. dohod, osvědčení, soudních rozhodnutí, smluv, řidičských průkazů, pasů, patentů, občanských průkazů, matričních dokladů, oddacích listů atd.

Máme certifikát ISO 17100, což je vaše záruka kvality

The Native Translator je překladatelská agentura s certifikátem ISO 17100, která se specializuje na ověřené překlady. K realizaci ověřených překladů ve Spojeném království využíváme kvalifikované členy Institute of Translation and Interpreting (Institutu překladatelství a tlumočnictví) nebo Institute of Linguists (Institutu lingvistů) a také překladatele s ekvivalentním certifikátem v jiných zemích.

Kdo je certifikovaný překladatel?

Akreditační proces a definice certifikovaného překladatele se v jednotlivých zemích liší. Certifikovaný překladatel je úředně uznaný překladatel s akreditací. Ve Švédsku musejí překladatelé žádat o autorizaci na Kammarkollegiet, v Norsku je to Bergen School of Economics, zatímco v mnoha zemích, např. v Německu a Francii, dávají překladatelům autorizaci soudy a ve Španělsku a Polsku je autorizujícím orgánem ministerstvo zahraničních věcí. Ověřený překlad je zárukou kvality a zaručuje, že překladatel má potřebné dovednosti k realizaci překladu, který je přesným odrazem originálního dokumentu. Pokud mají překlad akceptovat univerzity, úřady, soudy a další úřední orgány, je často požadováno, aby byl vyhotoven certifikovaným překladatelem. Aby byl překlad ověřen, může být buď opatřen razítkem překladatele, nebo k němu překladatel může připojit „osvědčení o způsobilosti“, a to buď jako samostatný dokument, nebo napsané přímo na překladu – tak je tomu ve Velké Británii a USA.

Apostila

Apostilní razítko je osvědčení, kterým lze potvrdit, že dokument, podpis, pečeť a/nebo razítko na dokumentu jsou pravé.

Požádáte-li agenturu The Native Translator o překlad dokumentu, apostilu potřebovat nebudete, protože se snažíme využívat překladatele, kteří jsou v zemi, v níž má být překlad použit, certifikovaní. Upozorňujeme, že někdy je apostila k prokázání pravosti originálu dokumentu nutná. V takovém případě je apostilu nutno vystavit před překladem dokumentu, protože bude nutno přeložit i Haagskou úmluvu o apostile.

Nařízení EU z roku 2019 umožňuje, aby překlady nemusely být legalizovány nebo apostilovány, pokud se týkají veřejných listin a ověřených kopií těchto listin, které byly vydány orgánem veřejné správy v členském státě a předloženy orgánu veřejné správy v jiném členském státě.

Ověřené překlady do 100 jazyků

Když si u nás objednáte ověřený překlad, zvolíme překladatele, který je v zemi, kde má být překlad použit, certifikován. Důvodem je skutečnost, že ověřený překlad vyhotovený v jedné zemi nebude v jiné zemi akceptován, pokud nebude opatřen apostilou a pokud tato země nepodepsala Haagskou úmluvu o apostile.

Jak získat ověřený překlad online

Při objednávání ověřeného překladu je nutno uvést zemi, ve které bude překlad použit. My se ujistíme, že překladatel má správnou akreditaci, a doručíme vám ověřený překlad jako naskenovaný soubor. Potřebujete-li originál, můžeme vám ho zaslat také, jen nezapomeňte při objednávce překladu kliknout na políčko, že chcete tištěnou (papírovou) kopii. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obracet 24/7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) prostřednictvím e-mailu.

Dokumenty, k jejichž překladu můžete potřebovat certifikovaného překladatele: 

  • osvědčení o záznamu v matrice,
  • diplomy a vysvědčení,
  • oddací listy,
  • rozvodová rozhodnutí,
  • lékařské záznamy,
  • doklady totožnosti,
  • finanční dokumenty,
  • smlouvy a dohody,
  • cestovní pasy a řidičské průkazy,
  • osvědčení o zápisu do rejstříku.

Překladatelská agentura s certifikátem ISO 17100, vaše záruka kvality.

Stejně rychlou službu samozřejmě získáte i v případě, že potřebujete ověřený překlad. Běžně jsme schopni dodávat ověřené překlady i do 24 hodin. Jako překladatelská agentura s certifikátem dokážeme svým klientům zaručit, že dostanou nejlepší možnou kvalitu. Náš certifikát kvality znamená, že postupy, které při překladech používáme, musejí splňovat určité požadavky, které zaručují, že vám dodáme správný překlad.

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>