Právní překlad The Native Translator

Právní překlady vyhotovené soudními překladateli a tlumočníky

Právní překladatelská agentura s certifikátem ISO 17100. Vyhotovujeme kvalifikované právní překlady mezi 30 jazyky, právní překlady se zárukou kvality.

Právní překlady zahrnují právní texty ze všech hlavních oblastí práva, jako je ústavní právo, správní právo, občanské právo, obchodní právo, daňové právo, trestní právo. Na právní překlady jsou kladeny přísné požadavky z hlediska jazyka i stylistiky. Překladatel musí použít správný styl i přesnost formulací a struktury textu a pro zajištění kvalitního překladu musí mít také specifické znalosti v oblasti práva a výborně ovládat právní jazyk.

Mnozí z našich právních překladatelů jsou sami právníci nebo advokáti

The Native Translator nabízí všechny typy právních překladů, které vyžadují znalosti jazyka a terminologie. Všichni naši právní překladatelé jsou pečlivě vybíráni a testováni, aby bylo zajištěno, že i velmi složité právní texty budou do cílového jazyka převedeny správně. Překladatel, který nemá žádné právní vzdělání, může mnohdy vytvořit jazykově přesvědčivý text, který však bude často věcně nesprávný, nepřesný a zavádějící. Pro dobrý výsledek je proto důležité, aby překladatel měl hluboké znalosti právního systému země, v níž se cílový jazyk používá, a kvalitně ovládal právní terminologii. Právě proto jsou všichni naši překladatelé soudní překladatelé nebo právníci/advokáti, kteří mají zároveň jazykové vzdělání nebo značné zkušenosti s překlady se specializací na právo.

The Native Translator splňuje přísné právní požadavky

Pro právní a úřední účely vyžaduje řada zemí, aby překladatel potvrdil, že překlad je právním ekvivalentem výchozího textu, a to buď podpisem dokumentu a jeho orazítkováním, nebo, jako v Itálii, potvrzením před soudem. To může zahrnovat podkladové materiály a další úřední dokumenty. Ve většině případů smějí takové překlady realizovat pouze překladatelé, kteří mají soudní ověření.

Velmi rozdílná pravidla týkající se soudního ověřování a právní závaznosti v jednotlivých zemích

Překladatel, který se specializuje na právní překlady nebo je ve své zemi právníkem, nemusí být nutně soudním překladatelem. Místo toho musí složit zvláštní zkoušku. Pravidla pro překlady do formy právně rovnocenných textů se v jednotlivých zemích značně liší. Překladatelé, kteří chtějí získat osvědčení, musejí složit přísné zkoušky, aby prokázali, že mají potřebné jazykové znalosti. Není bez zajímavosti, že se ověřují nejen jazykové znalosti, ale také to, zda překladatel má hluboké znalosti v oblasti práva a financí. Další informace jsou uvedeny v části Ověřené překlady.

 Můžeme vám pomoci například s překlady:

 • duševního vlastnictví a patentů;
 • smluv a dohod;
 • korespondence;
 • finančních výkazů a ročních účetních závěrek;
 • právních marketingových textů;
 • znaleckých posudků;
 • zpráv o vyšetřování;
 • právních a technických dokumentů k transakcím s nemovitostmi;
 • legislativních textů, zákonů, soudních dokumentů;
 • registračních dokumentů;
 • důkazů a soudních rozhodnutí;
 • licencí;
 • rozhodčích řízení.

Zásada rodného jazyka je zásadním požadavkem z hlediska kvality

Zásada rodného jazyka je jedním ze základních kamenů a požadavků z hlediska kvality právních překladů. Tato zásada stanoví, že překladatel musí překládat výhradně do svého rodného jazyka. Rodilý mluvčí angličtiny překládá do angličtiny, rodilý mluvčí španělštiny překládá do španělštiny atd. Aby byl překladatel považován za rodilého mluvčího, musí vyrůstat a absolvovat vzdělání v zemi, kde je daný jazyk úředním jazykem.

Překlady se zárukou kvality podle normy ISO 17100

Od roku 2011 jsme držiteli certifikátu kvality a od roku 2015 pak splňujeme požadavky nové normy ISO 17100. Získání certifikátu ISO znamená, že jsme investovali peníze a úsilí do zdokumentování a ověření všech našich procesů: od požadavků kladených na překladatele a jejich nábor až po zajištění kvality každého jednotlivého překladu, který zrealizujeme. Využíváme například výhradně profesionální absolventy překladatelství, kteří se specializují na právo a mají zkušenost s prací překladatele na plný úvazek nebo jako hlavního zaměstnání. Všechny překlady kontroluje druhý překladatel se stejnou kvalifikací jako první překladatel. Dodržování stanovených kritérií pro certifikaci pravidelně kontroluje orgán, který nám certifikát udělil. Jako certifikovaná překladatelská agentura pro právní překlady poskytujeme také záruku kvality překladů, které realizujeme.

Důvěrnost

Se všemi údaji a informacemi, které v souvislosti se zakázkou obdržíme, zacházíme přísně důvěrně. Všichni naši zaměstnanci – projektoví manažeři, překladatelé i kancelářští pracovníci – jsou vázáni přísným závazkem mlčenlivosti.

Kolik stojí překlad?

Nahrajte svůj dokument přímo na náš překladatelský portál a do minuty obdržíte přímou odpověď s cenou a předpokládaným termínem dodání právního překladu. Překlad můžete objednat a zaplatit platební kartou online. Přijímáme: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal a ApplePay.

Máte nějaké dotazy? Nebo byste možná chtěli více informací?

Můžete nás kontaktovat 24/7 e-mailem a uděláme vše proto, abychom vám odpověděli během 30 minut.

The Native Translator je překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, která se specializuje na poskytování kvalifikovaných právních překladů a ověřených překladů přímo online.

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>