Překlad thajština-němčina - Překladatel thajštiny ISO 17100

U nás získáte profesionální překlady thajštiny

Zajistíme pro vás profesionální překlady thajštiny, vyhotovené vysoce kvalifikovanými odbornými překladateli, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka, současně však na vysoké úrovni ovládají i výchozí jazyk, z něhož se překládá. Všichni z nich se specializují na různé oblasti, a to na základě svého vzdělání a profesních zkušeností. Ovládají specifickou terminologii svého oboru a jsou ji schopni profesionálně používat.

Thajština se svými 60 miliony rodilých mluvčích je v jihovýchodní Asii velmi rozšířeným jazykem. Dobrá znalost thajštiny je důležitá pro každého, kdo chce v této části světa dělat byznys.

Potřebujete-li profesionální překladatelské služby pro thajštinu, jsme pro vás tím pravým partnerem. Naši překladatelé thajštiny vyhotovují profesionální a spolehlivé překlady dokumentů, věrně odrážející překládaný text. Zajistí, aby bylo vaše sdělení přeloženo do bezchybné thajštiny a aby byly zachyceny všechny nuance zdrojového textu. Často přitom záleží právě na těchto detailech: jemných finesách, které by nezkušeným překladatelům nebo osobám, pro které není tento jazyk jazykem mateřským, mohly uniknout.

Vyhotovujeme překlady thajštiny zahrnující mimo jiné následující obory: 

  • Překlady v oblasti techniky a technologií
  • Překlady v oblasti financí
  • Překlady v oblasti práva
  • Překlady a lokalizace marketingových textů, textů z oblasti cestovního ruchu
  • Překlady z oblasti zdravotnictví a farmacie
  • Překlady a lokalizace webových stránek

Ověřené překlady thajštiny - certifikované překlady thajštiny

Agentura The Native Translator nabízí ověřené překlady do thajštiny a z thajštiny a do/z dalších 99 jazyků. Skutečnost, že překlad je ověřený nebo certifikovaný, je na překladu vyznačena pomocí razítka nebo je dokládána doprovodným dokumentem. 

Procesy ověřování a definice pojmu ověřený překlad se v jednotlivých zemích liší. V zásadě to znamená, že překlad vyhotovuje oficiálně jmenovaný překladatel, jenž složil odpovídající přísežný slib. Naše ověřené překlady vyhotovují přísežní překladatelé z celého světa, disponující všemi zákonnými oprávněními nezbytnými pro vystavení příslušného ověření. Přeložený dokument dodáváme v podobě souboru ve formátu PDF. Pokud požadujete originál, zvolte při objednávání překladu možnost „Překlad včetně vyhotovení v papírové podobě“.

600 jazykových kombinací přímo online

Na našem překladatelském portálu můžete získat okamžitou nezávaznou nabídku pro následujících 25 jazyků (600 jazykových kombinací!): Angličtina, arabština, bulharština, čínština, čeština, dánština, finština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, španělština, švédština, thajština, turečtina.

Překladatelská agentura se specializací thajština, certifikovaná podle normy ISO 17100

Agentura The Native Translator si pevně stojí za svým slibem dodržovat nejvyšší standardy kvality překladů. Za účelem splnění těchto standardů jsme se v roce 2011 podrobili certifikaci podle normy ISO 17100:2015* (dříve EN 15038).  Tuto certifikaci udržujeme v aktuálním stavu podstupováním pravidelných auditů prováděných akreditovaným certifikačním orgánem.
Normy ISO pomáhají organizacím uplatňovat osvědčené postupy v jejich oboru a zajišťují, že požadavky zákazníků jsou nejen naplňovány, nýbrž často i překonávány. Potřebujete-li překlad z thajštiny či do thajštiny splňující požadavky normy ISO 17100, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu.

Přepis jmen v překladech do thajštiny a z thajštiny.

Vzhledem k tomu, že jména mohou být překládána nebo přepisována více než jedním způsobem, prosíme vás, abyste při objednávce překladu do thajštiny nebo z thajštiny přesně uvedli, jak si přejete, aby byla jména v překládaném dokumentu zapisována; za předpokladu, že již byla jednou přeložena. Pokud nám tyto informace neposkytnete, přeložíme jména způsobem, který je standardně používán.

Zde si můžete online objednat překlad thajštiny

U nás si můžete objednat odborný překlad thajštiny nebo ověřený překlad do thajského i z thajského jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

Naprostá důvěrnost

Přísně důvěrné nakládání se všemi údaji a dokumenty zákazníků. Naši odborní překladatelé jsou vázáni striktní povinností zachovávat mlčenlivost. 

Kontakt a další informace

V případě potřeby dalších informací se na nás můžete obracet po celý rok, 24 hodin denně, prostřednictvím tohoto e-mailu.

The Native Translator je mezinárodně renomovaná překladatelská agentura, která vám nabízí spolehlivé služby 24 hodin denně - ať již jste kdekoli. Jsme certifikováni podle norem ISO 17100 a CAN/CGSB-131.10.

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>