Profesionální překlady ze španělštiny a do španělštiny podle normy ISO 17100

Profesionální odborný překlad španělštiny podle normy ISO 17100

Zajistíme pro vás profesionální překlady španělštiny, vyhotovené vysoce kvalifikovanými odbornými překladateli, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka, současně však na vysoké úrovni ovládají i výchozí jazyk, z něhož se překládá. Všichni z nich se specializují na různé oblasti, a to na základě svého vzdělání a profesních zkušeností. Ovládají specifickou terminologii svého oboru a jsou ji schopni profesionálně používat.

Agentura The Native Translator nabízí profesionální překlady právní, technické a lékařské dokumentace, ročních účetních závěrek, výkazů, příruček, datových listů, firemních profilů, PR materiálů atd. v kombinacích španělština-němčina i němčina-španělština. Naši překladatelé španělštiny se narodili a vyrostli ve Španělsku a získali alespoň bakalářský akademický titul.

Nabízíme online odborné překlady španělštiny mimo jiné z následujících oblastí:

  • Právní překlady
  • Překlady z oblasti financí
  • Marketingové překlady a lokalizace / projekty v oblasti cestovního ruchu
  • Překlady z oblasti zdravotnictví a farmacie
  • Technické překlady 
  • Překlady a lokalizace webových stránek 

Právní překlady do španělštiny a ze španělštiny

Specializujeme se na právní překlady a již více než deset let zajišťujeme překlady pro advokáty, policii, soudy, orgány veřejné správy, soukromé osoby a v neposlední řadě i pro Evropský soudní dvůr. Jako autorizovaní překladatelé španělského jazyka jsme navíc vázáni povinností mlčenlivosti. Nabízíme rovněž ověřené překlady z němčiny do španělštiny od překladatelů s příslušným oprávněním vydaným španělským ministerstvem zahraničních věcí.

Technické překlady do španělštiny a ze španělštiny

Vzhledem k tomu, že technické překlady vyžadují vysokou úroveň znalosti daného jazyka i technických znalostí, zpracovává každou zakázku kvalifikovaný překladatel, který je specialistou právě na váš technický obor a zároveň je rodilým mluvčím španělštiny. Nabízíme technické překlady do španělštiny a ze španělštiny z mnoha různých oborů a odvětví, například oblastí stavebnictví a strojírenství, energetiky a životního prostředí, potravinářského průmyslu, informačních technologií a telekomunikací atd.

Překlady do španělštiny a ze španělštiny v oblasti zdravotnictví

Překlady klinických vyšetření, lékařských diagnóz, receptů a lékařských posudků vyhotovují výhradně profesionální překladatelé se specializací na obor zdravotnictví. Dále překládáme rovněž texty z oblasti farmakologie.

Ověřené překlady španělštiny - certifikované překlady španělštiny

V mnoha případech již prostý překlad nestačí. Úřady nebo zaměstnavatelé nezřídka vyžadují ověřený překlad. Agentura The Native Translator zajišťuje nejen překlady španělských dokumentů do němčiny a obráceně, ale v případě potřeby dodá i ověřený překlad, který byl profesionálně vyhotoven příslušným odborníkem.

Agentura The Native Translator nabízí ověřené překlady do španělštiny a ze španělštiny a do/z dalších 99 jazyků. Skutečnost, že překlad je ověřený nebo certifikovaný, je na překladu vyznačena pomocí razítka nebo je dokládána doprovodným dokumentem. 

Procesy ověřování a definice pojmu ověřený překlad se v jednotlivých zemích liší. V zásadě to znamená, že překlad vyhotovuje oficiálně jmenovaný překladatel, jenž složil odpovídající přísežný slib. Naše ověřené překlady vyhotovují přísežní překladatelé z celého světa, disponující všemi zákonnými oprávněními nezbytnými pro vystavení příslušného ověření. Přeložený dokument dodáváme v podobě souboru ve formátu PDF. Pokud požadujete originál, zvolte při objednávání překladu možnost „Překlad včetně vyhotovení v papírové podobě“

Zásada rodilých mluvčích

Zásada rodilých mluvčích je v případě překladů španělštiny jedním z klíčových kritérií a představuje velmi důležitý aspekt při pověřování překladatelů, kteří budou překládat vaše dokumenty. Tato zásada spočívá v tom, že překladatel překládá do svého mateřského jazyka. Rodilý mluvčí španělštiny překládá texty do španělštiny, rodilý mluvčí němčiny překládá texty do němčiny atd. Rodilým mluvčím je osoba, která se narodila, vyrostla a získala školní a navazující vzdělání v zemi, v níž je cílový jazyk oficiálním úředním jazykem. 

Časté jazykové kombinace pro překlady španělštiny

Na našem překladatelském portálu můžete získat okamžitou nezávaznou nabídku pro následujících 25 jazykových kombinací se španělštinou: Angličtina, arabština, bulharština, čínština, čeština, dánština, finština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, švédština, thajština, turečtina.

Překladatelská agentura se specializací španělština, certifikovaná podle normy ISO 17100

Agentura The Native Translator si pevně stojí za svým slibem dodržovat nejvyšší standardy kvality překladů. Za účelem splnění těchto standardů jsme se v roce 2011 podrobili certifikaci podle normy ISO 17100:2015* (dříve EN 15038). Tuto certifikaci udržujeme v aktuálním stavu podstupováním pravidelných auditů prováděných akreditovaným certifikačním orgánem.
Normy ISO pomáhají organizacím uplatňovat osvědčené postupy v jejich oboru a zajišťují, že požadavky zákazníků jsou nejen naplňovány, nýbrž často i překonávány. 

Naprostá důvěrnost

Přísně důvěrné nakládání se všemi údaji a dokumenty zákazníků. Naši odborní překladatelé jsou vázáni striktní povinností zachovávat mlčenlivost. 

Zde si můžete online objednat překlad španělštiny

U nás si můžete objednat odborný překlad španělštiny nebo ověřený překlad do španělského i ze španělského jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

Kontakt a další informace

V případě potřeby dalších informací se na nás můžete obracet po celý rok, 24 hodin denně, prostřednictvím tohoto e-mailu.

The Native Translator je online překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, specializující se na poskytování vysoce kvalitních překladů španělštiny přímo online.   

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>