Překlad řečtiny - Překladatel řečtiny ISO 17100

Profesionální odborné překlady a ověřené překlady řečtiny

Spolupracujeme se sítí více než 5 500 vysoce kvalifikovaných překladatelů, nabízejících pro vaše projekty překlady řečtiny v té nejvyšší kvalitě, v kombinaci se striktním dodržováním termínů a hospodárností. Zajistíme pro vás profesionální překlady řečtiny, vyhotovené vysoce kvalifikovanými odbornými překladateli, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka, současně však na vysoké úrovni ovládají i výchozí jazyk, z něhož se překládá. Všichni z nich se specializují na různé oblasti, a to na základě svého vzdělání a profesních zkušeností. Ovládají specifickou terminologii svého oboru a jsou ji schopni profesionálně používat.
Jsme rychlí - zaručujeme vám dodání vašeho překladu řečtiny v nejkratší možné době: 3 strany DIN A4, tj. cca 800 slov, do 24 hodin!

Mezi naše odborné oblasti v případě překladů řečtiny patří mimo jiné:  

  • Právní překlady
  • Překlady z oblasti financí
  • Marketingové překlady a lokalizace / projekty v oblasti cestovního ruchu
  • Překlady z oblasti zdravotnictví a farmacie
  • Technické překlady 
  • Překlady a lokalizace webových stránek

Ověřené překlady řečtiny

Agentura The Native Translator nabízí ověřené překlady do řečtiny a z řečtiny a do/z dalších 99 jazyků. Skutečnost, že překlad je ověřený nebo certifikovaný, je na překladu vyznačena pomocí razítka nebo je dokládána doprovodným dokumentem. 

Procesy ověřování a definice pojmu ověřený překlad se v jednotlivých zemích liší. V zásadě to znamená, že překlad vyhotovuje oficiálně jmenovaný překladatel, jenž složil odpovídající přísežný slib. Naše ověřené překlady vyhotovují přísežní překladatelé z celého světa, disponující všemi zákonnými oprávněními nezbytnými pro vystavení příslušného ověření. Přeložený dokument dodáváme v podobě souboru ve formátu PDF. Pokud požadujete originál, zvolte při objednávání překladu možnost „Překlad včetně vyhotovení v papírové podobě“.

Zásada rodilých mluvčích

Zásada rodilých mluvčích je v případě překladů řečtiny jedním z klíčových kritérií a představuje velmi důležitý aspekt při pověřování překladatelů, kteří budou překládat vaše dokumenty. Tato zásada spočívá v tom, že překladatel překládá do svého mateřského jazyka. Rodilý mluvčí řečtiny překládá texty do řečtiny, rodilý mluvčí němčiny překládá texty do němčiny atd. Rodilým mluvčím je osoba, která se narodila, vyrostla a získala školní a navazující vzdělání v zemi, v níž je cílový jazyk oficiálním úředním jazykem.

Časté jazykové kombinace pro překlady řečtiny

Na našem překladatelském portálu můžete získat okamžitou nezávaznou nabídku pro následujících 25 jazykových kombinací s řečtinou: Angličtina, arabština, bulharština, čínština, čeština, dánština, finština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština, thajština, turečtina.

Překladatelská agentura se specializací řečtina, certifikovaná podle normy ISO 17100

Agentura The Native Translator si pevně stojí za svým slibem dodržovat nejvyšší standardy kvality překladů. Za účelem splnění těchto standardů jsme se v roce 2011 podrobili certifikaci podle normy ISO 17100:2015* (dříve EN 15038).  Tuto certifikaci udržujeme v aktuálním stavu podstupováním pravidelných auditů prováděných akreditovaným certifikačním orgánem.
Normy ISO pomáhají organizacím uplatňovat osvědčené postupy v jejich oboru a zajišťují, že požadavky zákazníků jsou nejen naplňovány, nýbrž často i překonávány. Potřebujete-li překlad z řečtiny či do řečtiny splňující požadavky normy ISO 17100, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu.

Přepis jmen v překladech do řečtiny a z řečtiny.

Vzhledem k tomu, že jména mohou být překládána nebo přepisována více než jedním způsobem, prosíme vás, abyste při objednávce překladu do řečtiny nebo z řečtiny přesně uvedli, jak si přejete, aby byla jména v překládaném dokumentu zapisována; za předpokladu, že již byla jednou přeložena. Pokud nám tyto informace neposkytnete, přeložíme jména způsobem, který je standardně používán.

Zde si můžete online objednat překlad řečtiny

U nás si můžete objednat odborný překlad řečtiny nebo ověřený překlad do řeckého i z řeckého jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

Naprostá důvěrnost

Přísně důvěrné nakládání se všemi údaji a dokumenty zákazníků. Naši odborní překladatelé jsou vázáni striktní povinností zachovávat mlčenlivost. 

Kontakt a další informace

V případě potřeby dalších informací se na nás můžete obracet po celý rok, 24 hodin denně, prostřednictvím tohoto e-mailu.

The Native Translator je online překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, specializující se na poskytování vysoce kvalitních překladů řečtiny přímo online. 

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>