Profesionální překlady z portugalštiny a do portugalštiny ISO 17100

Nabízíme odborné překlady a ověřené překlady z portugalštiny a do portugalštiny z oblasti práva, financí, medicíny a techniky.

Potřebujete přeložit ohlašovací doklad, bankovní výpis, oddací list, smlouvu resp. dohodu nebo lékařskou dokumentaci z němčiny do portugalštiny?

The Native Translator je překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, specializující se na kvalifikované překlady do 25 jazyků – všechny zakázky jsou vyřizovány online. Jedním z těchto jazyků je portugalština. Vaše dokumenty přeložíme z němčiny do portugalštiny i z portugalštiny do němčiny. Ať již potřebujete kvalifikovaný překlad z oblasti zdravotnictví nebo ověřený překlad, vždy vám rádi pomůžeme. Při vytváření objednávky překladu se vás zeptáme, zda je určen pro použití v Portugalsku nebo v Brazílii.

Časté jazykové kombinace pro překlady portugalštiny

Na našem překladatelském portálu můžete získat okamžitou nezávaznou nabídku pro následujících 25 jazykových kombinací s portugalštinou: Angličtina, arabština, bulharština, čínština, čeština, dánština, finština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, nizozemština, norština, polština, rumunština, ruština, řečtina, španělština, švédština, thajština, turečtina.

Překlad z německého do portugalského jazyka 

Zdravotnická dokumentace, technické zprávy a návrhy smluv jsou příklady dokumentů, které by měl překládat překladatel vybavený odbornými znalostmi. Texty obsahující specifickou odbornou terminologii, ať již vysoce technické, právní nebo medicínské povahy, nemůže překládat kterýkoli překladatel, nýbrž jen takový, který díky své specializaci disponuje příslušnými odbornými znalostmi. Objednáte-li si překlad z němčiny do portugalštiny z oblasti vyžadující odborné znalosti, vyhotoví jej pro vás vždy odborný překladatel s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním.

Ověřené překlady v německém a portugalském jazyce

Právní a finanční dokumenty, jako jsou smlouvy a dohody, ohlašovací doklady, rodné a oddací listy, soudní rozhodnutí, úmrtní listy atd., musejí být vždy vyhotoveny přísežným resp. obdobným způsobem autorizovaným překladatelem. Velmi často musejí být tyto dokumenty opatřeny tzv. apostilou, která osvědčuje pravost dokumentu před jeho překladem. Je-li překlad vyhotovován v jiné zemi, než pro kterou je určen, je apostila vyžadována za účelem doložení skutečnosti, že daný překladatel je k vyhotovení takového překladu oprávněn, např. na základě složení slibu před soudem nebo jiným k tomu příslušným orgánem. Tento postup je nezbytný pro uznání dokladu před úřady, například v Portugalsku nebo Brazílii. Abychom se tomuto procesu vyhnuli, vyhotovujeme překlad vždy v té zemi, v níž má být následně použit, tj. v Portugalsku nebo Brazílii tak, abyste nemuseli prokazovat, že je překladatel skutečně oprávněn váš překlad z němčiny do portugalštiny vyhotovit.  

Zásada rodilých mluvčích

Zásada rodilých mluvčích je v případě překladů portugalštiny jedním z klíčových kritérií a představuje velmi důležitý aspekt při pověřování překladatelů, kteří budou překládat vaše dokumenty. Tato zásada spočívá v tom, že překladatel překládá do svého mateřského jazyka. Rodilý mluvčí portugalštiny překládá texty do portugalštiny, rodilý mluvčí němčiny překládá texty do němčiny atd. Rodilým mluvčím je osoba, která se narodila, vyrostla a získala školní a navazující vzdělání v zemi, v níž je cílový jazyk oficiálním úředním jazykem.

Důvěrnost je naší obecně uplatňovanou praxí

Agentura The Native Translator splňuje všechny požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabylo účinnosti 25. května 2018. Ve všech případech, kdy nás pověříte vypracováním překladu, si můžete být jisti, že s informacemi, které nám sdělíte, bude zacházeno jako s informacemi důvěrnými.   

Zde si můžete online objednat překlad portugalštiny

U nás si můžete objednat odborný překlad portugalštiny nebo ověřený překlad do portugalského i z portugalského jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

Kontakt a další informace

V případě potřeby dalších informací se na nás můžete obracet po celý rok, 24 hodin denně, prostřednictvím tohoto e-mailu .

The Native Translator je online překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, specializující se na poskytování vysoce kvalitních překladů portugalštiny přímo online.

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>