Překlad polštiny - Překladatel polštiny, certifikace podle normy ISO 17100

Nabízíme odborné překlady a ověřené překlady z polštiny a do polštiny z oblastí práva, financí, medicíny a techniky.

Potřebujete-li přeložit dokumenty z polštiny do němčiny nebo z němčiny do polštiny, pak jste u nás na správném místě. Zajistíme pro vás profesionální překlady polštiny, vyhotovené vysoce kvalifikovanými odbornými překladateli, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka, současně však na vysoké úrovni ovládají i výchozí jazyk, z něhož se překládá. Všichni z nich se specializují na různé odborné oblasti, a to na základě svého vzdělání a profesních zkušeností. Ovládají specifickou terminologii svého oboru a jsou ji schopni profesionálně používat.

Ověřený překlad z polštiny do němčiny a z němčiny do polštiny

V mnoha případech již prostý překlad nestačí. Úřady nebo zaměstnavatelé nezřídka vyžadují ověřený překlad. Agentura The Native Translator zajišťuje nejen překlady polských dokumentů do němčiny a obráceně, ale v případě potřeby dodá i ověřený překlad, který byl profesionálně vyhotoven příslušným odborníkem.

Agentura The Native Translator nabízí ověřené překlady do polštiny a z polštiny a do/z dalších 99 jazyků. Skutečnost, že překlad je ověřený nebo certifikovaný, je na překladu vyznačena pomocí razítka nebo je dokládána doprovodným dokumentem. 

Procesy ověřování a definice pojmu ověřený překlad se v jednotlivých zemích liší. V zásadě to znamená, že překlad vyhotovuje oficiálně jmenovaný překladatel, jenž složil odpovídající přísežný slib. Naše ověřené překlady vyhotovují přísežní překladatelé z celého světa, disponující všemi zákonnými oprávněními nezbytnými pro vystavení příslušného ověření. Přeložený dokument dodáváme v podobě souboru ve formátu PDF. Pokud požadujete originál, zvolte při objednávání překladu možnost „Překlad včetně vyhotovení v papírové podobě“.

Zásada rodilých mluvčích

Zásada rodilých mluvčích je v případě překladů polštiny jedním z klíčových kritérií a představuje velmi důležitý aspekt při pověřování překladatelů, kteří budou překládat vaše dokumenty. Tato zásada spočívá v tom, že překladatel překládá do svého mateřského jazyka. Rodilý mluvčí polštiny překládá texty do polštiny, rodilý mluvčí němčiny překládá texty do němčiny atd. Rodilým mluvčím je osoba, která se narodila, vyrostla a získala školní a navazující vzdělání v zemi, v níž je cílový jazyk oficiálním úředním jazykem. 

Časté jazykové kombinace pro překlady polštiny

Na našem překladatelském portálu můžete získat okamžitou nezávaznou nabídku pro následujících 25 jazykových kombinací s polštinou: Angličtina, arabština, bulharština, čínština, čeština, dánština, finština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, nizozemština, norština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, španělština, švédština, thajština, turečtina.

Překladatelská agentura se specializací polština, certifikovaná podle normy ISO 17100

Agentura The Native Translator si pevně stojí za svým slibem dodržovat nejvyšší standardy kvality překladů. Za účelem splnění těchto standardů jsme se v roce 2011 podrobili certifikaci podle normy ISO 17100:2015* (dříve EN 15038).  Tuto certifikaci udržujeme v aktuálním stavu podstupováním pravidelných auditů prováděných akreditovaným certifikačním orgánem.
Normy ISO pomáhají organizacím uplatňovat osvědčené postupy v jejich oboru a zajišťují, že požadavky zákazníků jsou nejen naplňovány, nýbrž často i překonávány. Potřebujete-li překlad z polštiny či do polštiny splňující požadavky normy ISO 17100, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu.

Naprostá důvěrnost

Přísně důvěrné nakládání se všemi údaji a dokumenty zákazníků. Naši odborní překladatelé jsou vázáni striktní povinností zachovávat mlčenlivost. 

Zde si můžete online objednat překlad polštiny

U nás si můžete objednat odborný překlad polštiny nebo ověřený překlad do polského i z polského jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

Kontakt a další informace

V případě potřeby dalších informací se na nás můžete obracet po celý rok, 24 hodin denně, prostřednictvím tohoto e-mailu.

The Native Translator je online překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, specializující se na poskytování vysoce kvalitních překladů polštiny přímo online. 

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>