Překlad norštiny - Překladatel norštiny ISO 17100

Nabízíme odborné překlady a ověřené překlady z norštiny a do norštiny z oblastí práva, financí, medicíny a techniky.

Jako překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100 denně překládáme texty z norštiny a do norštiny. Mezi naše zákazníky patří zejména německé společnosti udržující obchodní vztahy s Norskem a působící na trzích i v dalších skandinávských zemích. Zajistíme pro vás profesionální překlady norštiny, vyhotovené vysoce kvalifikovanými odbornými překladateli, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka, současně však na vysoké úrovni ovládají i výchozí jazyk, z něhož se překládá. Všichni z nich se specializují na různé odborné oblasti, a to na základě svého vzdělání a profesních zkušeností.

Naši vysoce kvalifikovaní překladatelé norštiny, kteří jsou rodilými mluvčími tohoto jazyka, disponují znalostmi specifických odborných termínů z jednotlivých oblastí, jimiž jsou mimo jiné:

  • Právní překlady
  • Překlady z oblasti financí
  • Marketingové překlady a lokalizace / projekty v oblasti cestovního ruchu
  • Překlady z oblasti zdravotnictví a farmacie
  • Technické překlady 
  • Překlady a lokalizace webových stránek

Ověřené překlady norštiny

Agentura The Native Translator nabízí ověřené překlady do norštiny a z norštiny a do/z dalších 99 jazyků. Skutečnost, že překlad je ověřený nebo certifikovaný, je na překladu vyznačena pomocí razítka nebo je dokládána doprovodným dokumentem. 

Ověřeným překladem je překlad dokumentu vyhotovený překladatelem, jenž byl pro tyto účely jmenován soudem nebo jiným orgánem, který je k tomu podle práva příslušného státu oprávněn. Tento překladatel připojí k překladu svoji doložku, jíž potvrdí správnost překladu a to, že překlad plně odpovídá cizojazyčnému dokumentu.

Potřebujete-li ověřený překlad právních dokumentů z němčiny do norštiny nebo z norštiny do němčiny, pak jste u nás na správném místě. Naši vysoce kvalifikovaní překladatelé, kteří jsou rodilými mluvčími, pro vás vyhotoví přesné a úplné překlady ve špičkové kvalitě.

Přeložený dokument dodáváme v podobě souboru ve formátu PDF. Pokud požadujete originál, zvolte při objednávání překladu možnost „Překlad včetně vyhotovení v papírové podobě“.

Překlady od překladatelů, jejichž rodným jazykem je norština

Zásada rodilých mluvčích je v případě překladů norštiny jedním z klíčových kritérií a představuje velmi důležitý aspekt při pověřování překladatelů, kteří budou překládat vaše dokumenty. Tato zásada spočívá v tom, že překladatel překládá do svého mateřského jazyka. Rodilý mluvčí norštiny překládá texty do norštiny, rodilý mluvčí němčiny překládá texty do němčiny atd. Rodilým mluvčím je osoba, která se narodila, vyrostla a získala školní a navazující vzdělání v zemi, v níž je cílový jazyk oficiálním úředním jazykem. 

Časté jazykové kombinace pro překlady norštiny

Na našem překladatelském portálu můžete získat okamžitou nezávaznou nabídku pro následujících 25 jazykových kombinací s norštinou: Angličtina, arabština, bulharština, čínština, čeština, dánština, finština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, španělština, švédština, thajština, turečtina.

Překladatelská agentura se specializací norština, certifikovaná podle normy ISO 17100

Agentura The Native Translator si pevně stojí za svým slibem dodržovat nejvyšší standardy kvality překladů. Za účelem splnění těchto standardů jsme se v roce 2011 podrobili certifikaci podle normy ISO 17100:2015* (dříve EN 15038).  Tuto certifikaci udržujeme v aktuálním stavu podstupováním pravidelných auditů prováděných akreditovaným certifikačním orgánem.
Normy ISO pomáhají organizacím uplatňovat osvědčené postupy v jejich oboru a zajišťují, že požadavky zákazníků jsou nejen naplňovány, nýbrž často i překonávány. 

Naprostá důvěrnost

Přísně důvěrné nakládání se všemi údaji a dokumenty zákazníků. Naši odborní překladatelé jsou vázáni striktní povinností zachovávat mlčenlivost. 

Zde si můžete online objednat překlad norštiny

U nás si můžete objednat odborný překlad norštiny nebo ověřený překlad do norského i z norského jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

Kontakt a další informace

V případě potřeby dalších informací se na nás můžete obracet po celý rok, 24 hodin denně, prostřednictvím tohoto e-mailu.

The Native Translator je online překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, specializující se na poskytování vysoce kvalitních překladů norštiny přímo online. 

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>