Přední poskytovatel překladů německého jazyka

Profesionální překlady němčiny ISO 17100

Profesionální překlady do němčiny a z němčiny jsou pro vás nezbytností, bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte. Důvody se sice mohou různit, cílem je však vždy získat co nejlepší profesionální překlad. Platí-li to i pro vás, pak lze směle tvrdit, že The Native Translator je pro vaše potřeby optimální volbou mezi profesionálními online překladatelskými agenturami.

Zajistíme pro vás profesionální překlady němčiny, vyhotovené vysoce kvalifikovanými odbornými překladateli, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka, současně však na vysoké úrovni ovládají i výchozí jazyk, z něhož se překládá. Všichni z nich se specializují na různé oblasti, a to na základě svého vzdělání a profesních zkušeností. Ovládají specifickou terminologii svého oboru a jsou ji schopni profesionálně používat.

Časté jazykové kombinace pro překlady němčiny

Na našem překladatelském portálu můžete získat okamžitou nezávaznou nabídku pro následujících 25 jazykových kombinací s němčinou: Angličtina, arabština, bulharština, čínština, čeština, dánština, finština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, španělština, švédština, thajština, turečtina.

Agentura The Native Translator nabízí vysoce kvalitní překlady němčiny v širokém spektru oborů, jako například:

 • Automobilový průmysl
 • Chemické látky a plasty
 • Smlouvy 
 • Vzdělávání a školení
 • Elektronika a domácí spotřebiče
 • Environmentální vědy
 • Strojírenství
 • Finanční služby
 • Informační technologie
 • Marketing
 • Léky a léčiva
 • Telekomunikace
 • Doprava
 • Cestování a cestovní ruch

Ověřené překlady němčiny - certifikované překlady němčiny

Agentura The Native Translator nabízí ověřené překlady do němčiny a z němčiny a do/z dalších 99 jazyků. Skutečnost, že překlad je ověřený nebo certifikovaný, je na překladu vyznačena pomocí razítka nebo je dokládána doprovodným dokumentem. 

Procesy ověřování a definice pojmu ověřený překlad se v jednotlivých zemích liší. V zásadě to znamená, že překlad vyhotovuje oficiálně jmenovaný překladatel, jenž složil odpovídající přísežný slib. Naše ověřené překlady vyhotovují přísežní překladatelé z celého světa, disponující všemi zákonnými oprávněními nezbytnými pro vystavení příslušného ověření (v České republice např. složení slibu bez výhrady do rukou ministra spravedlnosti za současného splnění ostatních předpokladů). Přeložený dokument dodáváme v podobě souboru ve formátu PDF. Pokud požadujete originál, zvolte při objednávání překladu možnost „Překlad včetně vyhotovení v papírové podobě“.

Z vysoké kvality překladů našich profesionálních překladatelů do němčiny a z němčiny, vždy přizpůsobených konkrétním požadavkům zákazníka, profitovaly již stovky našich zákazníků. Překlady, které vyhotovujeme, pečlivě kontrolují naši kvalifikovaní a pozorní korektoři. Díky tomu si mohou být naši zákazníci jisti precizním provedením jimi zadaných překladů.

Ochrana důvěrnosti nám svěřených informací je zaručena prostřednictvím dohod o zachovávání mlčenlivosti, jimiž jsou vázáni všichni naši spolupracovníci.

Překladatelská agentura se specializací němčina, certifikovaná podle normy ISO 17100

Agentura The Native Translator si pevně stojí za svým slibem dodržovat nejvyšší standardy kvality překladů. Za účelem splnění těchto standardů jsme se v roce 2011 podrobili certifikaci podle normy ISO 17100:2015* (dříve EN 15038).  Tuto certifikaci udržujeme v aktuálním stavu podstupováním pravidelných auditů prováděných akreditovaným certifikačním orgánem.
Normy ISO pomáhají organizacím uplatňovat osvědčené postupy v jejich oboru a zajišťují, že požadavky zákazníků jsou nejen naplňovány, nýbrž často i překonávány. 

Naprostá důvěrnost

Přísně důvěrné nakládání se všemi údaji a dokumenty zákazníků. Naši odborní překladatelé jsou vázáni striktní povinností zachovávat mlčenlivost. 

Zde si můžete online objednat překlad němčiny

U nás si můžete objednat odborný překlad němčiny nebo ověřený překlad do německého i z německého jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

Kontakt a další informace

V případě potřeby dalších informací se na nás můžete obracet po celý rok, 24 hodin denně, prostřednictvím tohoto e-mailu.

The Native Translator je online překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, specializující se na poskytování vysoce kvalitních překladů němčiny přímo online.   

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>