Překlad korejštiny - Překladatel korejštiny ISO 17100

Naše překladatelská agentura nabízí profesionální překlady a ověřené překlady do korejštiny a z korejštiny.

Potřebujete-li přeložit dokumenty z korejštiny do němčiny nebo z němčiny do korejštiny, pak jste u nás na správném místě. Zajistíme pro vás profesionální překlady korejštiny, vyhotovené vysoce kvalifikovanými překladateli korejštiny, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka, současně však na vysoké úrovni ovládají i výchozí jazyk, z něhož se překládá. Všichni z nich se specializují na různé oblasti, a to na základě svého vzdělání a profesních zkušeností. Ovládají specifickou terminologii svého oboru a jsou ji schopni profesionálně používat. Naši profesionální překladatelé korejštiny vyhotovují vysoce kvalitní překlady s jasně formulovanými texty, např. pro vaši komunikaci v oblasti marketingu a techniky. 

Na základě vašich požadavků přidělíme váš projekt některému z našich vysoce kvalifikovaných překladatelů korejštiny, disponujícímu potřebnými znalostmi a zkušenostmi, co se týče terminologie příslušného oboru. Na profesionální překlady do korejštiny máme k dispozici odborníky a partnery, nezřídka žijící či sídlící přímo v Koreji.

Časté jazykové kombinace pro překlady korejštiny

Na našem překladatelském portálu můžete získat okamžitou nezávaznou nabídku pro následujících 25 jazykových kombinací s korejštinou: Angličtina, arabština, bulharština, čínština, čeština, dánština, finština, francouzština, italština, japonština, maďarština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, španělština, švédština, thajština, turečtina.

Překladatel z němčiny do korejštiny a z korejštiny do němčiny:

  • Právní překlady
  • Překlady z oblasti financí
  • Marketingové překlady a lokalizace / projekty v oblasti cestovního ruchu
  • Překlady z oblasti zdravotnictví a farmacie
  • Technické překlady 
  • Překlady a lokalizace webových stránek 

Ověřené překlady korejštiny

Agentura The Native Translator nabízí ověřené překlady do korejštiny a z korejštiny a do/z dalších 99 jazyků. Skutečnost, že překlad je ověřený nebo certifikovaný, je na překladu vyznačena pomocí razítka nebo je dokládána doprovodným dokumentem. 

Procesy ověřování a definice pojmu ověřený překlad se v jednotlivých zemích liší. V zásadě to znamená, že překlad vyhotovuje oficiálně jmenovaný překladatel, jenž složil odpovídající přísežný slib. Naše ověřené překlady vyhotovují přísežní překladatelé z celého světa, disponující všemi zákonnými oprávněními nezbytnými pro vystavení příslušného ověření. Přeložený dokument dodáváme v podobě souboru ve formátu PDF. Pokud požadujete originál, zvolte při objednávání překladu možnost „Překlad včetně vyhotovení v papírové podobě“.

Překladatelé korejštiny - zásada rodilých mluvčích

Zásada rodilých mluvčích je v případě překladů korejštiny jedním z klíčových kritérií a představuje velmi důležitý aspekt při pověřování překladatelů, kteří budou překládat vaše dokumenty. Tato zásada spočívá v tom, že překladatel překládá do svého mateřského jazyka. Rodilý mluvčí korejštiny překládá texty do korejštiny, rodilý mluvčí němčiny překládá texty do němčiny atd. Rodilým mluvčím je osoba, která se narodila, vyrostla a získala školní a navazující vzdělání v zemi, v níž je cílový jazyk oficiálním úředním jazykem.

Překladatelská agentura se specializací korejština, certifikovaná podle normy ISO 17100

Agentura The Native Translator si pevně stojí za svým slibem dodržovat nejvyšší standardy kvality překladů. Za účelem splnění těchto standardů jsme se v roce 2011 podrobili certifikaci podle normy ISO 17100:2015* (dříve EN 15038).  Tuto certifikaci udržujeme v aktuálním stavu podstupováním pravidelných auditů prováděných akreditovaným certifikačním orgánem.

Naprostá důvěrnost

Přísně důvěrné nakládání se všemi údaji a dokumenty zákazníků. Naši odborní překladatelé jsou vázáni striktní povinností zachovávat mlčenlivost. 

Přepis jmen v překladech do korejštiny a z korejštiny.

Vzhledem k tomu, že jména mohou být překládána nebo přepisována více než jedním způsobem, prosíme vás, abyste při objednávce překladu do korejštiny nebo z korejštiny přesně uvedli, jak si přejete, aby byla jména v překládaném dokumentu zapisována; za předpokladu, že již byla jednou přeložena. Pokud nám tyto informace neposkytnete, přeložíme jména způsobem, který je standardně používán.

Zde si můžete online objednat překlad korejštiny

U nás si můžete objednat odborný překlad korejštiny nebo ověřený překlad do korejského i z korejského jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

The Native Translator je online překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, specializující se na poskytování vysoce kvalitních překladů korejštiny přímo online

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>