Překlady japonština-němčina - Překladatel japonštiny ISO 17100

Agentura The Native Translator nabízí širokou škálu překladů japonštiny.

Zajistíme pro vás profesionální překlady japonštiny, vyhotovené vysoce kvalifikovanými odbornými překladateli, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka, současně však na vysoké úrovni ovládají i výchozí jazyk, z něhož se překládá. Všichni z nich se specializují na různé oblasti, a to na základě svého vzdělání a profesních zkušeností. Ovládají specifickou terminologii svého oboru a jsou ji schopni profesionálně používat.
Jsme rychlí - zaručujeme vám dodání vašeho překladu japonštiny v nejkratší možné době: 3 strany DIN A4, tj. cca 800 slov, do 24 hodin!

Vyhotovujeme překlady japonštiny mimo jiné z následujících odborných oblastí: 

  • Technické překlady
  • Překlady z oblasti financí
  • Právní překlady
  • Marketingové překlady / cestovní ruch
  • Překlady z oblasti zdravotnictví a farmacie
  • Překlady a lokalizace webových stránek

Ověřené překlady japonštiny - certifikované překlady japonštiny

Agentura The Native Translator nabízí ověřené překlady do japonštiny a z japonštiny a do/z dalších 99 jazyků. Skutečnost, že překlad je ověřený nebo certifikovaný, je na překladu vyznačena pomocí razítka nebo je dokládána doprovodným dokumentem. 

Procesy ověřování a definice pojmu ověřený překlad se v jednotlivých zemích liší. V zásadě to znamená, že překlad vyhotovuje oficiálně jmenovaný překladatel, jenž složil odpovídající přísežný slib. Naše ověřené překlady vyhotovují přísežní překladatelé z celého světa, disponující všemi zákonnými oprávněními nezbytnými pro vystavení příslušného ověření. Přeložený dokument dodáváme v podobě souboru ve formátu PDF. Pokud požadujete originál, zvolte při objednávání překladu možnost „Překlad včetně vyhotovení v papírové podobě“.

Překladatelská agentura se specializací japonština, certifikovaná podle normy ISO 17100

Agentura The Native Translator si pevně stojí za svým slibem dodržovat nejvyšší standardy kvality překladů. Za účelem splnění těchto standardů jsme se v roce 2011 podrobili certifikaci podle normy ISO 17100:2015* (dříve EN 15038).  Tuto certifikaci udržujeme v aktuálním stavu podstupováním pravidelných auditů prováděných akreditovaným certifikačním orgánem.

Přepis jmen v překladech do japonštiny a z japonštiny.

Vzhledem k tomu, že jména mohou být překládána nebo přepisována více než jedním způsobem, prosíme vás, abyste při objednávce překladu do japonštiny nebo z japonštiny přesně uvedli, jak si přejete, aby byla jména v překládaném dokumentu zapisována; za předpokladu, že již byla jednou přeložena. Pokud nám tyto informace neposkytnete, přeložíme jména způsobem, který je standardně používán.

Překládáme mezi japonštinou a následujícími jazyky

Angličtina, arabština, bulharština, čeština, čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, chorvatština, korejština, litevština, lotyština, maďarština, makedonština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština,  řečtina srbština, slovenština, slovinština, španělština, švédština, turečtina, ukrajinština, vlámština.

Zde si můžete online objednat překlad japonštiny

U nás si můžete objednat odborný překlad japonštiny nebo ověřený překlad do japonského i z japonského jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

Naprostá důvěrnost

Přísně důvěrné nakládání se všemi údaji a dokumenty zákazníků. Naši odborní překladatelé jsou vázáni striktní povinností zachovávat mlčenlivost. 

Kontakt a další informace

V případě potřeby dalších informací se na nás můžete obracet po celý rok, 24 hodin denně, prostřednictvím tohoto e-mailu.

The Native Translator je online překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, specializující se na poskytování vysoce kvalitních překladů japonštiny přímo online. 

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>