Překlad čínštiny - Překladatel čínštiny ISO 17100

Profesionální odborné překlady a ověřené překlady mezi čínštinou a 25 dalšími jazyky.

Potřebujete-li přeložit dokumenty z čínštiny do němčiny nebo z němčiny do čínštiny, pak jste u nás na správném místě. Zajistíme pro vás profesionální překlady čínštiny, vyhotovené vysoce kvalifikovanými odbornými překladateli, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka, současně však na vysoké úrovni ovládají i výchozí jazyk, z něhož se překládá. Všichni z nich se specializují na různé oblasti, a to na základě svého vzdělání a profesních zkušeností. Ovládají specifickou terminologii svého oboru a jsou ji schopni profesionálně používat.
Jsme rychlí - zaručujeme vám dodání vašeho překladu čínštiny v nejkratší možné době: 3 strany DIN A4, tj. cca 800 slov, do 24 hodin!

Naši překladatelé čínštiny jsou vám k dispozici mimo jiné pro následující projekty:

  • Právní překlady
  • Překlady z oblasti financí
  • Marketingové překlady a lokalizace / projekty v oblasti cestovního ruchu
  • Překlady z oblasti zdravotnictví a farmacie
  • Technické překlady 
  • Překlady a lokalizace webových stránek

Ověřené překlady do čínštiny a z čínštiny 

Agentura The Native Translator nabízí ověřené překlady do čínštiny a z čínštiny a do/z dalších 25 jazyků. Skutečnost, že překlad je ověřený nebo certifikovaný, je na překladu vyznačena pomocí razítka nebo je dokládána doprovodným dokumentem. 

Procesy ověřování a definice pojmu ověřený překlad se v jednotlivých zemích liší. V zásadě to znamená, že překlad vyhotovuje oficiálně jmenovaný překladatel, jenž složil odpovídající přísežný slib. Naše ověřené překlady vyhotovují přísežní překladatelé z celého světa, disponující všemi zákonnými oprávněními nezbytnými pro vystavení příslušného ověření. Přeložený dokument dodáváme v podobě souboru ve formátu PDF. Pokud požadujete originál, zvolte při objednávání překladu možnost „Překlad včetně vyhotovení v papírové podobě“.

Zásada rodilých mluvčích

Zásada rodilých mluvčích je v případě překladů čínštiny jedním z klíčových kritérií a představuje velmi důležitý aspekt při pověřování překladatelů, kteří budou překládat vaše dokumenty. Tato zásada spočívá v tom, že překladatel překládá do svého mateřského jazyka. Rodilý mluvčí čínštiny překládá texty do čínštiny, rodilý mluvčí němčiny překládá texty do němčiny atd. Rodilým mluvčím je osoba, která se narodila, vyrostla a získala školní a navazující vzdělání v zemi, v níž je cílový jazyk oficiálním úředním jazykem.

Překládáme mezi čínštinou a následujícími jazyky

Angličtina, arabština, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, japonština, chorvatština, korejština, litevština, lotyština, maďarština, makedonština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština,  řečtina srbština, slovenština, slovinština, španělština, švédština, turečtina, ukrajinština, vlámština.

Překladatelská agentura se specializací čínština, certifikovaná podle normy ISO 17100

Agentura The Native Translator si pevně stojí za svým slibem dodržovat nejvyšší standardy kvality překladů. Za účelem splnění těchto standardů jsme se v roce 2011 podrobili certifikaci podle normy ISO 17100:2015* (dříve EN 15038).  Tuto certifikaci udržujeme v aktuálním stavu podstupováním pravidelných auditů prováděných akreditovaným certifikačním orgánem.

Přepis jmen v překladech do čínštiny a z čínštiny.

Vzhledem k tomu, že jména mohou být překládána nebo přepisována více než jedním způsobem, prosíme vás, abyste při objednávce překladu do čínštiny nebo z čínštiny přesně uvedli, jak si přejete, aby byla jména v překládaném dokumentu zapisována; za předpokladu, že již byla jednou přeložena. Pokud nám tyto informace neposkytnete, přeložíme jména způsobem, který je standardně používán.

Zde si můžete online objednat překlad čínštiny

U nás si můžete objednat odborný překlad čínštiny nebo ověřený překlad do čínského i z čínského jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

Naprostá důvěrnost

Přísně důvěrné nakládání se všemi údaji a dokumenty zákazníků. Naši odborní překladatelé jsou vázáni striktní povinností zachovávat důvěrnost. 

Kontakt a další informace

V případě potřeby dalších informací se na nás můžete obracet po celý rok, 24 hodin denně, prostřednictvím tohoto e-mailu .

The Native Translator je online překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, specializující se na poskytování vysoce kvalitních překladů čínštiny přímo online. 

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>