Překlad bulharštiny - Překladatel bulharštiny ISO 17100

Profesionální odborné překlady a ověřené překlady mezi bulharštinou a 25 dalšími jazyky.

Zajistíme pro vás profesionální překlady bulharštiny, vyhotovené vysoce kvalifikovanými odbornými překladateli, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka, současně však na vysoké úrovni ovládají i výchozí jazyk, z něhož se překládá. Všichni z nich se specializují na různé oblasti, a to na základě svého vzdělání a profesních zkušeností. Ovládají specifickou terminologii svého oboru a jsou ji schopni profesionálně používat.

Profesionální překladatelé bulharštiny mj. pro následující projekty:  

 • Technické překlady
 • Překlady z oblasti financí
 • Právní překlady
 • Marketingové překlady a lokalizace / projekty v oblasti cestovního ruchu
 • Překlady z oblasti zdravotnictví a farmacie
 • Překlady a lokalizace webových stránek

Ověřené překlady bulharštiny - certifikované překlady bulharštiny

Agentura The Native Translator nabízí ověřené překlady do bulharštiny a z bulharštiny a do/z dalších 99 jazyků. Skutečnost, že překlad je ověřený nebo certifikovaný, je na překladu vyznačena pomocí razítka nebo je dokládána doprovodným dokumentem. 

Procesy ověřování a definice pojmu ověřený překlad se v jednotlivých zemích liší. V zásadě to znamená, že překlad vyhotovuje oficiálně jmenovaný překladatel, jenž složil odpovídající přísežný slib. Naše ověřené překlady vyhotovují přísežní překladatelé z celého světa, disponující všemi zákonnými oprávněními nezbytnými pro vystavení příslušného ověření. Přeložený dokument dodáváme v podobě souboru ve formátu PDF. Pokud požadujete originál, zvolte při objednávání překladu možnost „Překlad zahrnující vyhotovení v papírové podobě“.

Obvykle vyhotovujeme následující překlady bulharštiny:

 • Výroční zprávy
 • Zákaznické časopisy
 • Vývozní tendry
 • Finanční výkazy
 • Průvodce v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti
 • Právní dokumenty
 • Návody k obsluze a technické příručky
 • Časopisy a informační bulletiny
 • Marketingové materiály
 • Patenty
 • Tiskové zprávy
 • Obaly výrobků
 • Katalogy výrobků
 • Výzkumné zprávy a dotazníky
 • Prodejní literatura
 • Lokalizace softwaru
 • Technické údaje a datové listy
 • Školící materiály a počítačové školicí programy
 • Lokalizace webových stránek

Překládáme mezi bulharštinou a následujícími jazyky

Angličtina, arabština, čeština, čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, japonština, chorvatština, korejština, litevština, lotyština, maďarština, makedonština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština,  řečtina srbština, slovenština, slovinština, španělština, švédština, turečtina, ukrajinština, vlámština.

Překladatelská agentura se specializací bulharština, certifikovaná podle normy ISO 17100

Agentura The Native Translator si pevně stojí za svým slibem dodržovat nejvyšší standardy kvality překladů. Za účelem splnění těchto standardů jsme se v roce 2011 podrobili certifikaci podle normy ISO 17100:2015* (dříve EN 15038).  Tuto certifikaci udržujeme v aktuálním stavu podstupováním pravidelných auditů prováděných akreditovaným certifikačním orgánem.

Přepis jmen v překladech do bulharštiny a z bulharštiny.

Vzhledem k tomu, že jména mohou být překládána nebo přepisována více než jedním způsobem, prosíme vás, abyste při objednávce překladu do bulharštiny nebo z bulharštiny přesně uvedli, jak si přejete, aby byla jména v překládaném dokumentu zapisována; za předpokladu, že již byla jednou přeložena. Pokud nám tyto informace neposkytnete, přeložíme jména způsobem, který je standardně používán.

Zde si můžete online objednat překlad bulharštiny

U nás si můžete objednat odborný překlad bulharštiny nebo ověřený překlad do bulharského i z bulharského jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

Naprostá důvěrnost

Přísně důvěrné nakládání se všemi údaji a dokumenty zákazníků. Naši odborní překladatelé jsou vázáni striktní povinností zachovávat důvěrnost. 

Kontakt a další informace

V případě potřeby dalších informací se na nás můžete obracet po celý rok, 24 hodin denně, prostřednictvím tohoto e-mailu.

The Native Translator je lídrem v oblasti online překladů dokumentů s nepřetržitými službami 24 hodin denně. Je-li pro vás důležitá kvalita, měli byste se obrátit na certifikovanou překladatelskou agenturu. Agentura The Native Translator je certifikována v Evropě podle normy ISO 17100 a v Severní Americe podle normy CAN/CGSB-131.10.

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>