Profesionální překlady angličtiny od rodilých mluvčích

Profesionální překlady anglického jazyka, překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100

Zajistíme pro vás profesionální překlady angličtiny, vyhotovené vysoce kvalifikovanými odbornými překladateli, kteří překládají výhradně do svého mateřského jazyka, současně však na vysoké úrovni ovládají i výchozí jazyk, z něhož se překládá. Všichni z nich se specializují na různé oblasti, a to na základě svého vzdělání a profesních zkušeností. Ovládají specifickou terminologii svého oboru a jsou ji schopni profesionálně používat. 

Profesionální překlady do anglického jazyka a z anglického jazyka

Profesionální komunikace v anglickém jazyce je zásadní nezbytností pro každou firmu, která chce uspět v současném konkurenčním prostředí. Profesionální a přímá komunikace v angličtině je dnes důležitější než kdy dříve a kvalita vašich překladů do angličtiny je reflexí a vizitkou vaší společnosti.

Jako jeden z předních poskytovatelů profesionálních překladů do/z angličtiny vám dokážeme zaručit odpovídající úroveň kvality, kterou potřebujete a kterou vaši zákazníci očekávají. Překlady jazykových kombinací angličtiny a němčiny patří mezi nejžádanější projekty, které realizujeme. Naši profesionální překladatelé angličtiny disponují zkušenostmi a znalostmi z většiny oborů.

Nabízíme odborné překlady angličtiny mimo jiné z následujících oblastí:

  • Překlady z oblasti financí
  • Právní překlady
  • Marketingové překlady a lokalizace / cestovní ruch
  • Překlady z oblasti zdravotnictví a farmacie
  • Technické překlady 
  • Překlady a lokalizace webových stránek

Ověřené překlady z angličtiny a do angličtiny

Potřebujete ověřené překlady svých osobních dokumentů nebo firemních písemností pro účely předložení na úřadech, vysokých školách, soudech nebo zaměstnavatelům v Německu, USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu, v Jihoafrické republice nebo v jiné zemi, ve které je úředním jazykem angličtina?

Agentura The Native Translator nabízí ověřené překlady do angličtiny a z angličtiny a do/z dalších 99 jazyků. Skutečnost, že překlad je ověřený nebo certifikovaný, je na překladu vyznačena pomocí razítka nebo je dokládána doprovodným dokumentem. 

Procesy ověřování a definice pojmu ověřený překlad se v jednotlivých zemích liší. V zásadě to znamená, že překlad vyhotovuje oficiálně jmenovaný překladatel, jenž složil odpovídající přísežný slib. Naše ověřené překlady vyhotovují přísežní překladatelé z celého světa, disponující všemi zákonnými oprávněními nezbytnými pro vystavení příslušného ověření. Přeložený dokument dodáváme v podobě souboru ve formátu PDF. Pokud požadujete originál, zvolte při objednávání překladu možnost „Překlad včetně vyhotovení v papírové podobě“.

Zásada rodilých mluvčích

Zásada rodilých mluvčích je v případě překladů angličtiny jedním z klíčových kritérií a představuje velmi důležitý aspekt při pověřování překladatelů, kteří budou překládat vaše dokumenty. Tato zásada spočívá v tom, že překladatel překládá do svého mateřského jazyka. Rodilý mluvčí angličtiny překládá texty do angličtiny, rodilý mluvčí němčiny překládá texty do němčiny atd. Rodilým mluvčím je osoba, která se narodila, vyrostla a získala školní a navazující vzdělání v zemi, v níž je cílový jazyk oficiálním úředním jazykem. 

Časté jazykové kombinace pro překlady angličtiny

Na našem překladatelském portálu můžete získat okamžitou nezávaznou nabídku pro následujících 25 jazykových kombinací s angličtinou: Arabština, bulharština, čínština, čeština, dánština, finština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, španělština, švédština, thajština, turečtina.

Překladatelská agentura se specializací angličtina, certifikovaná podle normy ISO 17100

Agentura The Native Translator si pevně stojí za svým slibem dodržovat nejvyšší standardy kvality překladů. Za účelem splnění těchto standardů jsme se v roce 2011 podrobili certifikaci podle normy ISO 17100:2015* (dříve EN 15038).  Tuto certifikaci udržujeme v aktuálním stavu podstupováním pravidelných auditů prováděných akreditovaným certifikačním orgánem.

Naprostá důvěrnost

Přísně důvěrné nakládání se všemi údaji a dokumenty zákazníků. Naši odborní překladatelé jsou vázáni striktní povinností zachovávat důvěrnost. 

Zde si můžete online objednat překlad angličtiny

U nás si můžete objednat odborný překlad angličtiny nebo ověřený překlad do anglického i z anglického jazyka přímo online. Nahrajte svůj dokument a zadejte objednávku přímo prostřednictvím našeho Překladatelského portálu.

Kontakt a další informace

V případě potřeby dalších informací se na nás můžete obracet po celý rok, 24 hodin denně, prostřednictvím tohoto e-mailu.

The Native Translator je online překladatelská agentura certifikovaná podle normy ISO 17100, specializující se na poskytování vysoce kvalitních překladů angličtiny přímo online. 

Tyto společnosti věří v naši kvalitu!

<
>